Hiến máu là tình yêu của 36,5°C cứu sự sống

국제WeLoveU 미국 유타 지부 회원들이 6월 23일, 유타주 솔트레이크시티 헌혈센터에서 제159회 전 세계 헌혈하나둘운동을 펼쳤다.

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới” của Quỹ WeLoveU chia sẻ tình yêu thương ấm áp của 36,5°C bằng tấm lòng của mẹ. Vào ngày 23 tháng 6, tại Trung tâm hiến máu Salt Lake City, UT, Mỹ, Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới lần thứ 159 đã được tổ chức.

Vào ngày này, các hội viên chi bộ UT, Mỹ tham gia chiến dịch “Hãy tìm kiếm A-B-O đã bị biến mất” mà Hội chữ thập đỏ Mỹ thi hành. Đây là chiến dịch cho biết về tầm quan trọng của sự cung cấp máu (nhóm máu A, B, O) đối với các bệnh nhân cần thiết máu. Các hội viên đã tổ chức hoạt động quảng bá một cách tích cực từ một tuần trước để làm cho nhiều người tham gia hiến máu.

솔트레이크시티 헌혈세터에서 제159차 전 세계 헌혈하나둘운동에 참여하는 참가자들을 맞이하는 국제WeLoveU 미국 유타 지부 회원들
‘사라진 A‧B‧O를 찾아라(Missing Types Campaign)’ 캠페인을 홍보하기 위해 글자에서 알파벳 A, B, O가 사라진 국제위러브유(WeLoveU) 로고와 미국적십자사 로고.

혈액형 알파벳 A·B·O가 사라진 국제위러브유와 미국적십자사 로고.

미국적십자사 캠페인 ‘사라진 A‧B‧O를 찾아라(Missing Types Campaign)’와 함께하는 위러브유 제159회 ‘헌혈하나둘운동’ 현장.

Lúc 8 giờ sáng vào đúng ngày sự kiện, các hội viên nhóm lại tại Trung tâm hiến máu Salt Lake City và đón nhận những người tham gia hiếu máu. Trung tâm tạo thành bầu không khí đầm ấm và hòa thuận bằng cách cung cấp chương trình cho gia đình của những người tham gia, đồ ăn vặt và nước uống, để làm cho bất cứ ai cũng có thể vui mừng tham gia hiến máu. Tổng số 86 người đã tham gia chiến dịch trong vòng 6 tiếng và 41 người thành công hiến máu vào ngày này.

국제WeLoveU 제159회 전 세계 헌혈하나둘운동에 미래의 헌혈 가능자인 어린이들도 함께 행사에 참여하여 솔트레이크시티 헌혈센터에서 제공된 간식을 즐겁게 먹고 있다.
미국적십자사 캠페인 ‘사라진 A‧B‧O를 찾아라(Missing Types Campaign)’와 함께하는 위러브유 제159회 ‘헌혈하나둘운동’ 현장.
헌혈을 마친 국제WeLoveU 미국 유타 지부 회원들이 미국적십자사 포토존에서 헌혈문구가 적힌 피켓을 들고 활짝 웃는 모습

Sherri Van Bibber (Hội chữ thập đỏ Mỹ) đã tham gia sự kiện, nói rằng “Tại Mỹ, chỉ 3 người trong 100 người đang tham gia vào hiến máu. Nhờ sự hiệp lực tích cực của Quỹ WeLoveU, sẽ có nhiều người hiến máu.”, và hy vọng hoạt động sẽ được tổ chức về sau. Kênh “ABC4 Utah” của ABC, một trong ba đài truyền hình Mỹ cũng đánh thức tầm quan trọng của hiến máu cho người dân thông qua tin tức về vận động hiến máu của Quỹ WeLoveU.

Vào năm 2019, Quỹ WeLoveU mở rộng vận động chia sẻ sự sống thông qua hiến máu như Diễn đàn để thiết lập mạng lưới hiến máu toàn cầu và ký kết hiệp ước hợp tác với Hội chữ thập đỏ Đại Hàn v.v… “Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới” cứu hàng xóm nguy hiểm sinh mạng nhờ nhiệt tình của một người, hai người, sẽ được tổ chức đều đặn trên khắp thế giới.

국제WeLoveU 미국 유타 지부 회원들이 6월 23일, 유타주 솔트레이크시티 헌혈센터에서 제159회 전 세계 헌혈하나둘운동을 펼쳤다.