Cách duy nhất cứu bệnh nhân nguy kịch sự sống bởi thiếu máu, chính là hiến máu.

Thế giới bây giờ đang khổ sở bởi thiếu máu.
Nhu cầu máu tiếp tục gia tăng bởi sự lão hóa dân số, thảm họa, bệnh tật v.v..., và hàng năm quân số cần truyền máu khẩn cấp lên đến 250 triệu người.

Bằng tấm lòng người mẹ mong con cái được lớn lên an toàn, Quỹ WeLoveU Quốc tế cung cấp máu mạnh khỏe cho những người đang đối mặt với nguy cơ, thông qua "Vận động hiến máu Một Hai khắp thế giới".

Cho đến tận ngày hết thảy các quốc gia thực hiện Hiến máu Tình nguyện Không thù lao, bằng phương pháp đa dạng để triển khai vận động hiến máu có tính hệ thống, chúng tôi thực tiễn vận động chia sẻ sự sống phạm vi toàn cầu.

Chiến dịch Hiến máu Một HaiVận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Hiến máu là thực tiễn tình yêu thương, và là hành động cao quý hiến tặng “sự sống”. Quỹ WeLoveU tổ chức chiến dịch và sự kiện hiến máu nhằm cho người dân tại các quốc gia thành viên biết giá trị và tầm quan trọng của hiến máu. Trong tổng số người tham gia chiến dịch, khoảng 38% trong số họ đủ điều kiện hiến máu. Chúng tôi tạo ra nền văn hóa Hiến máu Tình nguyện Không thù lao, tạo điều kiện cho người thế giới tham gia hiến máu bằng cách nâng cao khả năng tiếp cận với hiến máu.

Xem Tin tức hoạt động >

Giáo dục Hiến máu Một HaiGiáo dục hiến máu trực tuyến / Hội thảo hiến máu

Tổ chức y tế, tổ chức tình nguyện và các chuyên gia khẳng định “Hiến máu Tình nguyện Không thù lao” là an toàn nhất trong tất cả các loại hiến máu. Quỹ WeLoveU cung cấp các chương trình giáo dục để giúp mọi người mở rộng hiểu biết về giá trị của cuộc sống và tự nguyện tham gia hiến máu. Chúng tôi nâng cao nhận thức của người thế giới về hiến máu thông qua các video giáo dục hiến máu trực tuyến, hội thảo hiến máu v.v… Các chương trình giáo dục này khuyến khích những người không hiến máu và người hiến máu một lần chuyển đổi thành người hiến máu thường xuyên và cải thiện chất lượng máu thông qua các chương trình giáo dục về các yêu cầu chung trước khi hiến máu hoặc quản lý sức khỏe.

Ký tên Hiến máu Một HaiCam kết thực tiễn Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Máu là cần thiết ở mọi quốc gia. Quỹ WeLoveU triển khai “Vận động ký tên Saving Lives (Cứu sự sống)” kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện Hiến máu Tình nguyện Không thù lao và tham gia Vận động Hiến máu Một Hai. Thông qua ký tên, bạn hứa sẽ trở nên công dân chịu trách nhiệm cứu những người có sự sống đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu máu. Chúng tôi tạo dựng tương lai tươi sáng hơn bằng cách thực hiện các hành động chung mà xã hội dân sự toàn cầu có thể thực tiễn “ngay bây giờ, ngay tại đây”.

Tham gia Cam kết thực tiễn >

Quan hệ đối tác Hiến máu Một HaiThiết lập mạng lưới cứu sự sống toàn cầu

Cá nhân, địa phương, quốc gia, và thế giới phải “cùng nhau” giải quyết vấn đề mà xã hội quốc tế đang đối mặt. Đây là thời điểm nhiều quốc gia cần thiết mạng lưới cứu sự sống được cung cấp bởi trí tuệ tập thể để cung cấp cho bệnh nhân một lượng máu an toàn và đủ. Chúng tôi thiết lập mạng lưới hợp tác thông qua tổ chức Diễn đàn Quốc tế, và thúc đẩy văn hóa hợp tác bổ sung tương hỗ bằng cách ký kết đối tác.

Xem Tin tức hoạt động >

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới năm 2019

13/6 – 31/7

6 Đại lục 50 Quốc gia 198 Địa phương

Đại Hàn Dân Quốc

40 khu vực

Bắc Mỹ

1 quốc gia / 24 khu vực

Nam Mỹ

17 quốc gia / 58 khu vực

Châu Á

15 quốc gia / 47 khu vực

Châu Âu

3 quốc gia / 4 khu vực

Châu Phi

12 quốc gia / 15 khu vực

Châu Đại Dương

2 quốc gia / 10 khu vực

"Hiến máu an toàn nhấtlà Hiến máu Tình nguyện Không thù lao."- WHO (Tổ chức Y tế Thế giới)

한 번의 헌혈이 3명의 생명을 살립니다.

2019년, 전 세계 헌혈하나둘운동을 통해 6개 대륙에서 아름다운 생명나눔의 행렬이 이어지고 있습니다.
헌혈은 자발적으로 아무 대가 없이 자신의 혈액을 기증하는 사랑의 실천이자, 생명을 나누는 고귀한 행동입니다.

서명인원

41 명

참여인원

0 명

채혈인원

0 명

한 번의 헌혈로
세 명의 생명을 살릴 경우

0명

생명구호!

Vận động ký tên Saving Lives

Cam kết thực tiễnVận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Xin hãy làm cùng với Quỹ WeLoveU để cứu sự sống gia đình làng địa cầu.

6168 người đang tham gia

Tham gia Cam kết thực tiễn

Vận động Hiến máu Một Haikhắp thế giới năm 2004 - năm 2018

6 đại lục 41 quốc gia tham gia

Quốc gia tham gia

41quốc gia

Số người tham gia

37.222người

Số người hiến máu

14.262người

Trường hợp một lần hiến máucứu sự sống của 3 người

Cứu sự sống42.786người

참여현황

국제위러브유운동본부는 생명을 낳고 사랑으로 기르는 어머니의 마음으로 헌혈하나둘운동을 전개하고 있습니다. 2004년 서울 광장에서 1만여 명의 회원과 시민들이 함께한 가운데 헌혈하나둘운동을 처음 실시한 바 있으며, 이후 전국의 회원들이 평소 꾸준히 헌혈에 동참해왔습니다.

2009년부터는 각 지부별 단체 헌혈을 통해 헌혈의 중요성과 필요성을 알리고, 국내외에서 혈액부족해소에 기여해왔습니다. 그동안 실시된 151여 차례의 ‘헌혈하나둘운동’에는 세계 곳곳에서 국제위러브유운동본부 회원들을 비롯해 자원봉사자 등 35,231명이 동참했습니다. 그 가운데 13,191명이 귀한 혈액을 제공하여 혈액 부족으로 죽어가던 수많은 생명을 살렸습니다.

또한 국제위러브유운동본부는 회원들과 자원봉사자들이 기증한 헌혈증서를 모아 심장병, 희귀·난치병, 백혈병 어린이, 암 환자 등 혈액투석과 수혈을 필요로 하는 환자들을 위해 관련 단체와 인근 병원에 전달하고 있습니다.

Tổng số lần triển khai
160 lần

Tổng số người tham gia
37.222 người

Tổng số người hiến máu
14.262 người

Số lần Số người tham gia Số người hiến máu Ngày tháng
Lần 1 1.000 655 21/11/2014
Lần 2 333 127 18/02/2009
Lần 3 500 198 04/06/2009
Lần 4 565 246 19/08/2009
Lần 5 750 186 05/02/2010
Lần 6 600 274 08/02/2010
Lần 7 564 263 19/08/2010
Lần 8 880 440 30/08/2010
Lần 9 740 270 08/09/2010
Lần 10 710 231 10/09/2010
Lần 11 450 167 29/09/2010
Lần 12 230 70 17/12/2010
Lần 13 542 255 10/02/2011
Lần 14 240 140 01/07/2011
Lần 15 550 243 21/07/2011
Lần 16 – Lần 132 23.266 8.648 02/07-04/09/2012
Lần 133 103 63 09/04/2014
Lần 134 – Lần 143 541 224 04/2014-05/2014
Lần 144 – Lần 146 631 258 04/2015-12/2015
Lần 147 – Lần 151 2.036 233 04/2016-07/2016
Lần 152 40 19 30/11/2017
Lần 153 – Lần 160 1.951 1.052 13/08-27/08/2018
Tổng 160 lần Tổng 37.222 Tổng 14.262

Hoạt động khắp thế giới

Vận động Hiến máu Một Hai được tổ chức khắp mọi nơi trên thế giới
trở nên mồi lửa sự sống quý báu đối với người thế giới cần thiết máu.

Nước ngoài

Hàn Quốc