Quỹ WeLoveU Quốc tếtrao tặng hy vọng cho hàng xóm, hạnh phúc cho nhân loại.

Chúng tôi rao truyền tình yêu thương ấm áp của mẹ,
và sẽ bước đi trên con đường này bằng tấm lòng vui mừng không đuối sức
cho tới tận khi mọi gia đình làng địa cầu được hạnh phúc.

Giới thiệu công tác

Xóa nghèo & nạn đói
Bảo vệ sức khỏe
Giáo dục
Bảo tồn môi trường
Đảm bảo nguồn nước sạch & điều kiện vệ sinh
Cứu hộ khẩn cấp
Phúc lợi xã hội địa phương
Giao lưu quốc tế & Quan hệ đối tác

News mới nhất

Lễ bổ nhiệm lãnh đạo môi trường sinh viên Tổ chức WeLoveU Quốc tế 2023

Tương lai xanh của trái đất được chăm chút bởi các thanh niên

Read More

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới năm 2023

Vận động hiến máu chia sẻ sự sống bền vững tại 33 quốc gia

Read More

Đón Tết Nguyên Đán 2023 hạnh phúc cùng hàng xóm

Trao 1210 chăn ấm cho 61 cơ quan hành chính và tổ chức Tiệc an ủi cho 156 gia đình đa văn hóa

Read More

Tết Nguyên Đán 2023 hạnh phúc cùng các gia đình đa văn hóa

“Chúng ta là một gia đình” trong tình yêu thương

Read More

Truyền thông mới nhất

Tổ chức WeLoveU Quốc tếcùng hoàn thành SDGs.

Mục đích sau cùng của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)
là hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.
Tổ chức WeLoveU Quốc tế hiệp lực với tổ chức quốc tế, chính phủ các nước,
cơ quan, xã hội dân sự các ngành nghề tầng lớp, chi viện hoàn thành SDGs.

Xem thêm

Tổ chức WeLoveU Quốc tếcùng hoàn thành SDGs.

Mục đích sau cùng của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)
là hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.
Tổ chức WeLoveU Quốc tế hiệp lực với tổ chức quốc tế, chính phủ các nước,
cơ quan, xã hội dân sự các ngành nghề tầng lớp, chi viện hoàn thành SDGs.

Xem thêm

2.037

Số lần hoạt động

291.553

Số người tham gia hoạt động

65

Quốc gia hoạt động