Chiến dịch WeLoveU

Vận động Clean WORLD khắp thế giới

Quỹ WeLoveU Quốc tế đang làm nên môi trường trái đất an toàn và sạch sẽ
để mọi sự sống được hít thở và sinh sống
thông qua Vận động Clean WORLD chứa đựng tình yêu thương của mẹ.

“Thiên nhiên sạch sẽ
là bắt đầu của cuộc sống khỏe mạnh.”

Vận động Clean WORLD làm sạch thành phố, công viên,
núi, sông và biển bị ô nhiễm ở các nước trên thế giới,
đồng thời tiến hành trồng cây, hoạt động phòng tránh sa mạc hóa,
bảo vệ hệ sinh thái, chiến dịch bảo vệ môi trường,
giáo dục bảo vệ môi trường & hội thảo v.v…

Làm sạch không khí

Làm sạch đường phố

Làm sạch nước

  • Đất nước tham gia
    58
  • Số lần hoạt động
    1.609
  • Số người tham gia
    254.551
Năm Số lần hoạt động Số người tham gia
2008-2010 731 56.137
2011-2015 251 78.017
2016 225 67.092
2017 190 15.181
2018 212 33.433

Hoạt động khắp thế giới

Vận động Clean WORLD được triển khai khắp thế giới
làm sạch thế gian bị ô nhiễm,
tạo ra sự biến hóa trong suy nghĩ và cuộc sống của chúng ta,
hơn nữa sáng tạo tương lai mới tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.