Phúc lợi xã hội địa phương

Social Welfare

Quỹ WeLoveU Quốc tế gắng sức nâng cao phúc lợi cho những người yếu thế trong xã hội như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ, người khuyết tật v.v… Quỹ WeLoveU Quốc tế chia sẻ tình yêu thương như thể gia đình thông qua phụng sự tình nguyện & chi viện vật phẩm cơ sở phúc lợi, làm tăng sự thông hiểu và hòa thuận hàng xóm và xã hội bởi hoạt động giúp nông thôn thiếu nhân lực, hòa nhạc từ thiện, cổ vũ hoạt động xã hội địa phương v.v…

Chi viện phúc lợi cho tầng lớp yếu kém của xã hội

 • Chi viện phúc lợi trẻ em
 • Chi viện phúc lợi người cao tuổi
 • Chi viện phúc lợi người khuyết tật
 • Chia sẻ kim chi của tình yêu thương
 • Hình thành mối quan hệ cùng nhau

Chi viện gia đình đa văn hóa

 • Chia sẻ kim chi của tình yêu thương
 • Chia sẻ tình yêu nhân dịp ngày lễ
 • Sân trải nghiệm văn hóa

Đóng góp xã hội địa phương

 • Cổ vũ

Tăng cường hình thành sự đồng cảm

 • Thăm viếng an ủi doanh trại quân đội
 • Thăm viếng an ủi đồn cứu hỏa
 • Giáo dục nhân tính

Hiện trường hoạt động

Tin tức hoạt động

Đón Tết hạnh phúc cùng với hàng xóm 2021

Bằng tấm lòng của gia đình... Chi viện bộ thực phẩm cho 1.400 gia đình thiệt thòi phúc lợi

Read More

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, Tổ chức WeLoveU Quốc tế (Chủ tịch Zahng Gil Jah) đã ký MOU viện trợ nhân đạo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Tổ chức WeLoveU Quốc tế & Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam ký MOU

Hội nghị truyền hình để phòng dịch Covid-19, hứa hẹn thúc đẩy tình hữu nghị giữa Hàn Quốc & Việt Nam và hợp tác trong các hoạt động phúc lợi

Read More

Xem thêm tin tức