Ý niệm thành lậpVision

Tình yêu nhân loại dựa trên tình yêu của mẹ

“Tình yêu của mẹ” là nguồn gốc của hạnh phúc. Quỹ WeLoveU Quốc tế tạo dựng thế gian mà ai cũng được tôn trọng, và hòa bình bền vững, bằng “tình yêu của mẹ” vì gia đình làng địa cầu khắp thế giới. Chi viện những người gặp khó khăn do chiến tranh, tai nạn, nạn đói và nghèo khó v.v…, giúp họ tìm lại hy vọng và dũng khí của cuộc sống để sống cuộc sống hạnh phúc và hòa bình vượt qua quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ, và văn hóa.

Sự biến hóa mang tính sáng tạo mà “Con người” làm nên

Giải pháp chân chính của phúc lợi nhân loại chính là “Con người”. Con người thay đổi thì thế gian sẽ thay đổi. Bằng tấm lòng của mẹ coi nhân loại như một gia đình, Quỹ WeLoveU Quốc tế giúp đỡ cho mọi người biến hóa thành hình ảnh mang tính vị tha và tình nhân loại, chứ không phải là chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa ích kỷ, hơn nữa Quỹ giúp cho gia đình biến hóa, xã hội biến hóa, và quốc gia biến hóa, cuối cùng cả thế giới được biến hóa thành tổ ấm ấm áp.

Mục tiêu thực hiệnPurpose

  • 01Chi viện những người cần thiết sự giúp đỡ vượt qua quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ, và văn hóa.
  • 02Đối ứng biến đổi khí hậu đe dọa phúc lợi nhân loại và nỗ lực để bảo tồn môi trường là nền tảng của phúc lợi.
  • 03Nỗ lực để giảm bớt sự nguy hiểm của các loại tai nạn, đề phòng và phòng tránh trước.
  • 04Bảo hộ quyền lợi của những người yếu thế trong xã hội như trẻ em, phụ nữ, người già, tầng lớp nghèo v.v…
  • 05Thông qua mạng lưới toàn cầu và hệ thống chủ nghĩa nhân đạo, chi viện điều thực sự cần thiết cho xã hội địa phương với các chi bộ và các hội viên khắp thế giới.
  • 06Giúp đỡ cho có thể xây dựng cuộc sống hướng tương lai bởi chi viện giáo dục trẻ em & thanh thiếu niên và chi viện cho quốc gia đang phát triển được tự lập.
  • 07Cung cấp cơ hội tham gia vào hoạt động đa dạng cho mọi người trên thế giới, cổ xúy ý thức cộng đồng toàn cầu và cấu thành xã hội phúc lợi tương lai
  • 08Vì phúc lợi nhân loại bền vững, hiệp lực mang tính phát triển bởi ký kết quan hệ đối tác với tổ chức quốc tế, chính phủ & cơ quan các nước, và cộng đồng người dân.