Xóa nghèo & nạn đói

No Poverty & Zero Hunger

Dù công nghiệp toàn cầu phát triển, nhưng vẫn có rất nhiều người đang khổ sở bởi nỗi đau nghèo nàn và nạn đói. Quỹ lắp đặt thiết bị vệ sinh và chi viện lương thực & đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng chống lạnh & sưởi ấm cần thiết tới khu vực nghèo nàn của các nước gặp khó khăn về kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững thông qua chi viện sinh kế tự lập. Chi viện cải thiện sinh hoạt và hồi phục tâm lý của những người bị mất nhà cửa và sinh kế do thảm họa & tai nạn và sự hỗ loạn mang tính xã hội.

Chi viện phí sinh hoạt

  • Chi viện phí sinh hoạt cho gia đình nghèo
  • Chi viện phí sinh hoạt cho tầng lớp thu nhập thấp

Cứu hộ khẩn cấp

  • Xóa nghèo do tai nạn

Chi viện lương thực & sinh hoạt

    • Chi viện lương thực & đồ dùng sinh hoạt

 

Hiện trường hoạt động