Giải thưởng chủ yếu

Giải thưởng Phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế ở Mỹ đã đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhằm ghi nhận những công lao của các hoạt động phụng sự.

・ 2023
・ Chính phủ Mỹ

Giải thưởng Phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế ở Mỹ đã đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhằm ghi nhận những công lao của các hoạt động phụng sự.

・ 2022
・ Chính phủ Mỹ

Giải thưởng Tiến sĩ Vicente Rocafuerte của Quốc hội nước Cộng hòa Ecuador

Tổ chức WeLoveU Quốc tế đã nhận được Giải thưởng Vincente Rocafuerte để ghi nhận sự đóng góp trong suốt 10 năm cho phúc lợi xã hội ở Ecuador.
Giải thưởng Vincente Rocafuerte là huân chương danh giá nhất trong lĩnh vực phụng sự xã hội.

・ 18/07/2022
・ Quốc hội Ecuador

Giải thưởng Phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế ở Mỹ đã đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhằm ghi nhận những công lao của các hoạt động phụng sự.

・ 2021
・ Chính phủ Mỹ

2020년 10월 14일, 위러브유가 미국 대통령 도널드 트럼프로부터 대통령 자원봉사상을 수상하는 영예를 안았다.

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhờ được công nhận công lao hoạt động phụng sự

・ 2020
・ Chính phủ Mỹ

2019년 8월 13일, 미국 트럼프 대통령이 국제위러브유에게 헌혈하나둘운동을 시행하여 지역사회와 미국을 위해 봉사하는 지속적인 헌신에 감사하는 마음을 담아 대통령 표창장 금상을 수여함.

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhờ được công nhận công lao hoạt động phụng sự

・ 2019
・ Chính phủ Mỹ

2018년 11월 12일, 국제위러브유운동본부가 클린월드운동을 통해 기후변화에 대응하고 시민의식 개선과 환경보호 동참을 이끌어낸 공로로 그린애플상 환경분야 최우수 모범사례상을 수상

Giải thưởng Green Apple Giải bạc lĩnh vực môi trường quốc tế

Quỹ WeLoveU Quốc tế đối ứng biến đổi khí hậu thông qua Vận động Clean WORLD khắp thế giới, cải thiện ý thức của người thế giới và dẫn dắt họ tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường. Nhờ công lao ấy, Quỹ đã đón nhận Giải tiền lệ gương mẫu ưu tú nhất lĩnh vực môi trường của Giải thưởng Green Apple (Green Apple Award).

・ 12/11/2018
・ The Green Organisation

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhờ được công nhận công lao hoạt động phụng sự

・ 2018
・ Chính phủ Mỹ

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhờ được công nhận công lao hoạt động phụng sự

・ 2017
・ Chính phủ Mỹ

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Tổ chức WeLoveU Quốc tế đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống nhờ được công nhận công lao hoạt động phụng sự trên 1.000 tiếng

・ 2014
・ Chính phủ Mỹ

Giải thưởng công lao phụ nữ của Bộ Phúc lợi Phụ nữ Peru

Ngày 26 tháng 3 năm 2013, chính phủ Peru trao tặng giải thưởng cho Chủ tịch Zahng Gil Jah đã tổ chức hoạt động phụng sự tình nguyện xuất sắc nhằm làm tăng chất lượng cuộc sống của người dân.

・ 26/03/2013
・ Bộ Phúc lợi Phụ nữ Peru

Bia cảm tạ danh dự của Bộ trưởng Bộ Môi trường & Phát triển xanh Mông Cổ

Ở Mông Cổ, Bia cảm tạ danh dự có phẩm cách cao hơn Bia cảm tạ hoặc Tuyên dương thông thường. Được trao tặng khi muốn truyền lời cảm tạ và tán dương rất sâu sắc tới người đón giải.

“Quỹ WeLoveU Quốc tế” đã cống hiến công lao quý báu và có giá trị trong việc thiết lập ý niệm và làm cho thanh thiếu niên & người dân biết về mối quan hệ giữa môi trường và sự sống, bằng cách tổ chức hoạt động phúc lợi tích cực trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, phòng tránh ô nhiễm nước sông, nâng cao sức khỏe & an toàn của con người, tạo thành môi trường sảng khoái v.v…, nên Bộ Môi trường & Phát triển xanh xin trao tặng “Bia cảm tạ danh dự”.

・ 27/12/2012
・ S. Oyun
・ Bộ trưởng Bộ Môi trường & Phát triển xanh Mông Cổ

Văn tuyên ngôn cảm ơn của Nghị viện thành phố Atlanta, Mỹ

Được công nhận công lao đã đóng góp vào phúc lợi nhân loại thông qua phụng sự hiến thân rộng rãi, Chủ tịch Zahng Gil Jah đã được nhận Văn tuyên ngôn cảm ơn với chữ ký của tổng cộng 15 người gồm nghị sĩ và Chủ tịch Nghị viện thành phố Atlanta, Mỹ.


Nghị viện thành phố Atlanta
Xin bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Zahng Gil Jah của Quỹ WeLoveU Quốc tế.
Bà Zahng Gil Jah là Chủ tịch của Quỹ WeLoveU Quốc tế. Đoàn thể này đang nỗ lực hết mình vì sự hòa giải và hòa thuận của thế giới và đang rao truyền hạnh phúc và hy vọng cho người dân khắp thế giới dưới khẩu hiệu “Truyền tình yêu của mẹ ra khắp thế gian!” với tinh thần và tình yêu của mẹ. (Tỉnh lược)

Xin tuyên dương Chủ tịch Zahng Gil Jah bởi công nhận điều này.
Với tư cách là nhân chứng về việc này, chúng tôi khắc con dấu của thành phố Atlanta.

・ 04/06/2012
・ Nghị viện thành phố Atlanta, Mỹ

Huân chương của Quốc vương Campuchia

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, Chủ tịch Zahng Gil Jah đã đón nhận Huân chương của Quốc vương Monisaraphon từ chính phủ Campuchia. Huân chương này tôn vinh công lao đóng góp vào việc nâng cấp phúc lợi & cải thiện môi trường như chi viện máy bơm nước cho khu vực thiếu nước ở Campuchia, sửa nhà và chi viện đồ dùng học tập v.v…


Quý vị đã đóng góp cho việc lắp đặt máy bơm nước tại Kandoeng, Baty, Takeo và trao tặng đồ dùng học tập và sửa chữa nhà ở của người dân, vì vậy chính phủ và người dân Campuchia bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trao tặng Huân chương này.

– Thủ tướng Campuchia Hun Sen –

・ Số: 848
・ Ngày phát hành: 18/07/2011
・ Số danh sách: 372

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống
Ủy ban Cố vấn Tổng thống về Sự tham gia Dịch vụ công dân

Bà Zahng Gil Jah

Xin công nhận và đánh giá cao cống hiến của quý vị nhằm làm cường thịnh quốc gia của chúng ta, và tạo ra một sự khác biệt thông qua phụng sự tình nguyện.

2011

Đề xuất của quốc dân thuộc Ủy ban Cố vấn Tổng thống về Sự tham gia Dịch vụ công dân

Corporation forNATIONAL &COMMUNITYSERVICE

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ là giải thưởng mà Tổng thống Mỹ trao tặng cho cá nhân hoặc đoàn thể hoạt động phụng sự nhiều.

Chính phủ trao tặng giải đồng, giải bạc, giải vàng tùy theo thời gian hoạt động phụng sự, và trao tặng Giải Lifetime là cấp bậc cao nhất gồm cả giải đồng, giải bạc, giải vàng đối với trường hợp hoạt động phụng sự hiến thân hơn 4.000 tiếng.


Nhà Trắng Washington

Chúc mừng quý vị đã được nhận “Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống”. Và cảm ơn quý vị đã trợ giúp nhu cầu cấp bách nhất của đất nước và xã hội chúng ta.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tôi đã nói rằng chúng ta cần một kỷ nguyên mới mà mỗi một người dân Mỹ đều phải nhận thức rằng chúng ta phải có nghĩa vụ đối với chính bản thân mình, quốc gia và cả thế giới. Đây không phải là nghĩa vụ mà chúng ta miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thay vào đó nên vui vẻ thực hiện nó, xác nhận sự hiểu biết rằng không gì làm thoả mãn tinh thần chúng ta hơn việc hiến thân cho một nhiệm vụ khó khăn. Phụng sự tình nguyện của quý vị thể hiện lòng cống hiến đối với xã hội của quý vị, khiến nước Mỹ tiến thêm một bước tới gần lời hứa vĩ đại của nước Mỹ…

Trong khi chính phủ có thể mở ra nhiều cơ hội hơn nữa để chúng ta phụng sự cho xã hội mình, thì mỗi một chúng ta phải nắm bắt lấy những cơ hội đó. Chân thành cảm ơn quý vị đã cống hiến hết mình, và thực hiện tất thảy những việc quý vị có thể để định hướng một ngày mai tốt đẹp hơn cho quốc gia vĩ đại của chúng ta.

Barack Obama (Tổng thống thứ 44 của Mỹ)

・ 2011
・ Chính phủ Mỹ

Huân chương Đại Hàn Dân Quốc

Chủ tịch Zahng Gil Jah đã đón nhận Huân chương Thể thao Maengho vào ngày 9 tháng 8 năm 2004 bởi được công nhận công lao ngoại giao dân gian nâng cao vị thế của Hàn Quốc giữa các nước thế giới cùng với phụng sự tình nguyện hiến thân tại Đại hội Universiade mùa hè Deagu 2003 mà các sinh viên đại học thế giới nhóm lại.

・ Số: 448
・ Ngày phát hành: 09/08/2004
・ Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc