Chiến dịch WeLoveU

Save the World

Trái đất chỉ có một.
Nhân loại sinh sống ở trong nơi đó không khác nào một gia đình.
Gia đình làng địa cầu bây giờ đang chịu khó khăn
bởi các loại tai nạn kể từ biến đổi khí hậu.
Quỹ WeLoveU Quốc tế tổ chức hoạt động phụng sự và cứu hộ,
chia sẻ tình yêu thương ấm áp của mẹ
cho gia đình làng địa cầu gian khổ cả thân thể lẫn tấm lòng.

73

Đất nước tham gia

2.037

Số lần hoạt động

291.553

Số người tham gia

Bài ca Chiến dịch WeLoveU

“Hết thảy chúng ta hãy làm cùng!”


Hy vọng tươi sáng
lấp đầy mọi nơi chiến dịch được tổ chức trên khắp thế giới.

73

Đất nước tham gia

2.037

Số lần hoạt động

291.553

Số người tham gia

Interview

‘Thank you for your deep love in your heart’