Giới thiệu WeLoveU

Quỹ WeLoveU Quốc tế
tạo dựng thế gian mà ai cũng được tôn trọng,
và hòa bình bền vững.

“Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi,
có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.”

– Điều 1 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
국제WeLoveU 제 15회 새생명 사랑 가족걷기대회에 회원들과 함께 참가한 국제위러브유운동본부 장길자 회장과 내빈들

Giới thiệu WeLoveU

Quỹ WeLoveU Quốc tế triển khai hoạt động phúc lợi toàn cầu để giúp những người nhà làng địa cầu đang bị nguy cơ bởi tai nạn, bệnh tật và nghèo nàn v.v… được tôn trọng và sống một cách hòa bình vượt qua quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ, và văn hóa.

Không phải là quá lời khi nói rằng đại danh từ của sự tôn trọng chính là “mẹ”. Giống như người mẹ coi trọng từng một thành viên gia đình và không tiếc ban tình yêu thương và hy sinh vì sự hòa thuận và sự sống của gia đình, hoạt động chủ nghĩa nhân đạo của Quỹ WeLoveU Quốc tế dựa trên nền tảng “tấm lòng tình yêu của mẹ” coi nhân loại khắp thế giới như một gia đình.

Chúng tôi hoạt động tại Hàn Quốc từ những năm 1990, và sau khi hoạt động chính thức vào năm 2001, 155.000 hội viên tại 249 khu vực ở 73 quốc gia đang hoạt động đa dạng vì sự tăng tiến phúc lợi, thông hiểu cộng đồng, và hòa thuận của những người yếu thế trong xã hội như trẻ em, phụ nữ, người già, người khuyết tật, dân tị nạn và nạn nhân, gia đình nghèo khó v.v…

Hơn nữa, vào năm 2018, Quỹ WeLoveU Quốc tế giành được vị trí hiệp lực từ Vụ LHQ về Thông tin Công cộng (UN DPI, United Nations Department of Public Information), nên được xác lập vị thế với tư cách là NGO toàn cầu. Quỹ WeLoveU Quốc tế chi viện trong việc làm hoàn thành Mục tiêu Phát triển Bền vững LHQ (UN SDGs) là mục tiêu chung lớn nhất của xã hội quốc tế; hiệp lực quốc tế siêu quốc gia bởi tạo thành mạng lưới và hợp tác với chính phủ các nước thế giới, đoàn thể tự trị địa phương và các cơ quan, vì phúc lợi bền vững của làng địa cầu.

Video giới thiệu