Lễ hội chủ yếu
Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới

Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới là lễ hội mà Quỹ WeLoveU Quốc tế chuẩn bị để chi viện cho trẻ em mắc bệnh tim, trẻ em mắc bệnh nan y & bệnh hiếm. Tổ chức lần đầu tiên tại Sảnh sự kiện Jeongdong, Seoul vào năm 2000, và sau khi kết nghĩa chị em với Bệnh viện Sejong, Bucheon thì đã và đang chi viện phí phẫu thuật và phí điều trị cho trẻ em mắc bệnh tim, bệnh nan y & bệnh hiếm trong và ngoài nước. Về sau, mở rộng phạm vi chi viện cho các tầng lớp đa dạng như các trẻ em gia đình thu nhập thấp & trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người lao động nước ngoài gặp tai nạn, gia đình đa văn hóa, hàng xóm làng địa cầu đang chịu đau đớn bởi các loại tai nạn v.v…

Đi đến trang web

Làm biến hóa thế gian bằng tình yêu 36,5℃.

Dấu chân Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới

Số người tham gia lần 20 168.500 người


News hoạt động

Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 20

Chi viện người tị nạn & nạn nhân & tầng lớp yếu kém ở 18 quốc gia nước ngoài; Chi viện phí y tế & phí sinh hoạt cho 211 gia đình đa văn hóa & gia đình thiệt thòi phúc lợi ở Hàn Quốc; Chi viện nạn nhân bão ở Samcheok & Uljin & Yeongdeok
Nhà thi đấu thể thao Jamsil, Seoul
8.500 người

Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 19

Chi viện cơ sở giáo dục & người tị nạn ở 20 quốc gia nước ngoài; Chi viện phí y tế & phí sinh kế cho 200 gia đình đa văn hóa & gia đình thiệt thòi phúc lợi ở Hàn Quốc
Nhà thi đấu thể thao Jamsil, Seoul
10,000 người

Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 18

Chi viện thuốc & đồ dùng sinh hoạt tới cơ sở giáo dục & công cộng ở 11 quốc gia nước ngoài; Chi viện phí y tế và phí sinh kế cho 100 gia đình thiệt thòi phúc lợi ở Hàn Quốc; Chi viện tiền cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân động đất ở Pohang
Nhà thi đấu thể thao Jamsil, Seoul
12.000 người

Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 17

(Hàn Quốc) Chi viện phí sinh kế và phí y tế cho 67 gia đình thiệt thòi phúc lợi và gia đình đa văn hóa
Goryeok Sky Dome
20.000 người

The 13th New Life Concert

Financial aid for 8 children with heart disease or rare and intractable diseases or other diseases, 2 parentless teens, 14 single-parent families, 4 low-income families, and poor villages in Gabon / Water purification facilities support for climage refugees in Kiribati and Tonga
Seoul Student Gymnasium
8,000