Đảm bảo nguồn nước sạch & điều kiện vệ sinh

Clean Water and Sanitation

Người dân nhiều nước đang bị uy hiếp sự sống bởi thiếu thiết bị nước uống & thiết bị vệ sinh thích hợp, sự quản lý nước thải không an toàn v.v… Quỹ lắp đặt thiết bị cung cấp nước như máy bơm nước, thùng nước, thiết bị nước máy v.v… cho các quốc gia thiếu nước ở châu Á, châu Phi, phòng tránh nguy hiểm bệnh tật sinh ra từ nguồn nước bị ô nhiễm và giúp xây dựng môi trường vệ sinh.

Chi viện thiết bị cung cấp nước liên tục

  • Lắp đặt máy bơm nước
  • Lắp đặt thiết bị lọc nước
  • Lắp đặt thiết bị cấp nước

Chi viện thiết bị vệ sinh

  • Xây dựng mới nhà vệ sinh
  • Lắp đặt bồn rửa mặt

Cổ súy ý thức vệ sinh

  • Giáo dục thói quen vệ sinh sạch sẽ

Hiện trường hoạt động

Hiện trường máy bơm nước

Empty section. Edit page to add content here.