Bảo vệ sức khỏe

Health

Quỹ WeLoveU Quốc tế cung cấp dịch vụ sức khỏe và y tế cho trẻ em và thành viên xã hội địa phương đang chịu đau đớn bởi các loại bệnh tật và môi trường sức khỏe nghèo nàn.
Chúng tôi nỗ lực để cải thiện sức khỏe của mọi người và giảm bớt nguy hiểm sự chết do thiếu huyết, thông qua Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới.

Tăng khả năng tiếp cận

 • Cải thiện quản lý & đề phòng bệnh tật
 • Chi viện thuốc & tiêm chủng
 • Cải thiện cơ sở vệ sinh

Giáo dục vệ sinh sức khỏe

 • Giáo dục vệ sinh sạch sẽ
 • Giáo dục rửa tay đúng cách
 • Giáo dục chương trình dinh dưỡng

Chi viện y tế cho trẻ em

 • Chi viện phí phẫu thuật bệnh hiếm
 • Chi viện chi phí y tế bệnh tim
 • Chi viện chi phí y tế bệnh bạch cầu
 • Chi viện phí phẫu thuật cho gia đình nghèo

Chi viện phúc lợi sức khỏe

 • Chiến dịch Hiến máu Một Hai
 • Chi viện y tế cho người tham chiến
  – Chi viện y tế cho người có công
  – Chi viện y tế cho người tham chiến nội chiến
 • Chi viện chi phí y tế cho người cao tuổi, dân tị nạn

Hiện trường hoạt động

Tin tức hoạt động

Diễn đàn Quốc tế Save the World 2019

Ký kết MOU với tổ chức và đoàn thể nước ngoài - Thiết lập mạng lưới toàn cầu để cứu hộ sự sống bền vững

Read More

Xem thêm tin tức