Lễ hội chủ yếu
Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới

“Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới” là sự kiện phúc lợi tổ chức hàng năm để giúp đỡ hàng xóm khó khăn trên làng địa cầu. Suốt hơn 20 năm qua, tổng cộng 245.300 người đã tham gia, và bước chân bước từng một hai bước bằng tấm lòng cứu sự sống đã đi quãng đường tình yêu bằng mức quãng đường 14 vòng trái đất lúc nào không hay.

Đi đến trang web

“Thêm một bước chân, thêm một sự sống!”

Theo nghĩa rộng thì chúng ta là người một nhà sinh sống trong gia đình lớn là trái đất. Gia đình là mối quan hệ vượt quá quốc gia, dân tộc và ý niệm. Cung cấp nước sự sống cho người nhà làng địa cầu đang đau đớn bởi thiếu nước là công việc không dễ dàng và đòi hỏi nhẫn nại và hiến thân, nhưng chỉ cần có tấm lòng của mẹ thì có khả năng. Mong các quý vị sống cuộc đời để lại niềm vui giúp đỡ hàng xóm khó khăn bằng tấm lòng của mẹ.
Lời chào của Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah

Dấu chân Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới

Số người tham gia lần 26 245.300 người


News hoạt động

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 24

Quảng trường Pyeonghwa, Công viên Olympic

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 20

Quảng trường Pyeonghwa, Công viên Olympic

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 19

Quảng trường Pyeonghwa, Công viên Olympic

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 18

Quảng trường Pyeonghwa, Công viên Olympic

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 17

Quảng trường Han Eul, Công viên Olympic