Cứu hộ khẩn cấp

Emergency Relief

Thảm họa lớn bất ngờ làm cho cuộc sống của một người bị sụp đổ hoàn toàn và thậm chí phá hủy nền tảng xã hội của một quốc gia. Chúng tôi tổ chức hoạt động cứu hộ khẩn cấp cho dân tị nạn bị uy hiếp sự sống do các cuộc chiến tranh và nội chiến xảy ra bởi các vấn đề chủng tộc & dân tộc & tôn giáo & quốc tịch & chính trị và sự hỗn loạn về kinh tế & xã hội, và cho dân tị nạn vì khí hậu & các nạn nhân bị mất nhà cửa và sinh kế do thảm họa môi trường, động đất và nạn đói.

Phục hồi khu vực thiên tai

  • Phục hồi thiệt hại lũ lụt
  • Phục hồi thiệt hại hỏa hoạn
  • Phục hồi thiệt hại động đất
  • Phục hồi thiệt hại bão tuyết

Giảm khủng hoảng lương thực

  • Vận hành trại đồ ăn
  • Cung cấp lương thực cho khu vực nguy cơ

Chi viện vệ sinh sức khỏe

  • Chi viện chi phí y tế

Cứu hộ dân tị nạn

  • Chi viện lương thực & sinh hoạt
  • Chi viện y tế
  • Chi viện hồi phục tâm lý

Khu vực hoạt động

Hiện trường hoạt động

Tin tức hoạt động

Xem thêm tin tức