Quan hệ đối tác quốc tế

Global Partnership

기후변화 및 지구 환경문제에 대한 인식을 공유하고 대응을 함께하기 위해 마련된 위러브유, 대자연 공동주최 환경세미나에 참여한 가봉 정부

“Vấn đề xã hội quốc tế đối mặt thì thế giới cùng nhau”

Cá nhân, quốc gia, và thế giới phải “cùng nhau” giải quyết vấn đề mà xã hội quốc tế đang đối mặt ngày nay. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, cơ quan, xã hội dân sự toàn cầu, và làm việc với tất cả người dân thế giới để giải quyết các vấn đề toàn cầu và tùy chỉnh các hoạt động phúc lợi cho mỗi quốc gia, dựa trên một mạng lưới toàn cầu và hệ thống nhân đạo có hệ thống.

Ký kết hiệp ước “Đối ứng biến đổi khí hậu” với Tổng thống Gabon

Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba thăm viếng Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, đồng cảm sâu sắc về vận động phúc lợi môi trường của Quỹ WeLoveU Quốc tế và hiệp ước để đối ứng chung biến đổi khí hậu. Thượng đỉnh nước ngoài ký kết hiệp ước riêng lẻ với Tổ chức phi chính phủ (NGO) là một việc vô cùng ngoại lệ nên được ngôn luận đua nhau đăng tin.

Xem bài báo

Diễn đàn quốc tế Save the World 2018 & Ký kết MOU

Thảo luận “Cứu hộ khẩn cấp và đối tác toàn cầu”, Ký kết MOU với Tổ chức từ thiện Jordan Hashemite / Hiệp hội Y khoa Iraq
Làm tăng ý thức người dân về cứu hộ khẩn cấp, tìm vai trò của NGO và phương án hành động, và tạo dựng quan hệ đối tác bền vững giữa tổ chức quốc tế, chính phủ, đoàn thể xã hội dân sự.

Xem bài báo

WeLoveU được mời diễn thuyết Diễn đàn bảo tồn lãnh đạo thế giới 2018

Phát biểu chủ đề tại “Green Talk Concert”, Chia sẻ nhận thức với các thanh niên & lãnh đạo đoàn thể môi trường trong và ngoài nước

Xem bài báo

Tham dự Hội nghị LHQ DPI/NGO lần thứ 67

Tham dự Hội nghị Vụ LHQ về Thông tin Công cộng (DPI) / Tổ chức phi chính phủ (NGO) lần thứ 67, tìm phương án hiệp lực để cùng giải quyết vấn đề quốc tế.

Xem bài báo

Tổ chức Tọa đàm hợp tác phúc lợi toàn cầu để thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc (UN SDGs)

Thảo luận “Hiệp lực quốc tế và UN SDGs”, Mở sân mới hiệp lực phúc lợi toàn cầu

Xem bài báo

Ký kết MOU (Biên bản ghi nhớ) với Bộ giáo dục thể thao Campuchia

Quỹ WeLoveU Quốc tế và Bộ giáo dục thể thao Campuchia đã hiệp ước sẽ cùng triển khai hoạt động phúc lợi đa dạng như Vận động Clean WORLD, phúc lợi trẻ em, phúc lợi xã hội, rồi ký kết MOU.

Xem bài báo

Ký kết MOU với Ủy ban quốc gia Nepal của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2015, Quỹ WeLoveU Quốc tế ký kết MOU với Ủy ban Nepal của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, là Tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế lớn nhất thế giới, và quyết định hiệp lực cùng nhau để đối ứng biến đổi khí hậu, phòng tránh phá huỷ môi trường, phát triển bền vững.

Xem bài báo

Tin tức hoạt động

Diễn đàn Quốc tế Save the World 2019

Ký kết MOU với tổ chức và đoàn thể nước ngoài - Thiết lập mạng lưới toàn cầu để cứu hộ sự sống bền vững

Read More

Tọa đàm của Quỹ WeLoveU Quốc tế 2019

Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu để thực hiện SDGs LHQ

Read More

Xem thêm tin tức