Máu có thể được cung cấp duy chỉ thông qua hiến máu. Phương pháp có thể cứu bệnh nhân thiếu máu duy chỉ là sự hiến máu của ai đó thôi. Thế nên không quá lời khi nói rằng bản thân hiến máu chính là sự sống. Tuy nhiên hiện thực lại không dễ dàng đâu. Càng ngày càng thật khó cung cấp máu trong xã hội Hàn Quốc – nước sự lão hóa dân số và tỉ lệ sinh thấp đang được tiến hành nhanh vọt. Đặc biệt, càng khó khăn vào tháng 8 là kỳ nghỉ của học sinh, sinh viên, là thành phần hiến máu chủ yếu.

Theo đó, Quỹ WeLoveU Quốc tế tổ chức sự kiện hiến máu tại giảng đường lớn trong viện huyết Gyeongbuk, Daegu vào ngày 22. 365 người tham gia “Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới lần thứ 153” và 170 người thành công lấy máu. Viện huyết Gyeongbuk, Daegu, Hội chữ thập đỏ Đại Hàn chi viện xe hiến máu. Tại hiện trường, giám đốc Kim Dong Suk, và Ryu Gyung Ho – Trưởng phòng nhóm phát triển hiến máu và Kim Chan Dong – Trưởng ban hành chính Ủy ban quận Bukgu, Daegu, Hàn Quốc cũng tham gia và làm cho sự kiện có ý nghĩa hơn.