Một lần hiến máu cứu sự sống của 3 người.

Sự dịch chuyển để cứu sự sống bền vững

Hãy cùng làm!

Vận động ký tên Saving Lives


Cam kết thực tiễnVận động Hiến máu Một Hai khắp thế giớiđể cứu sự sống bền vững

Công việc cứu sự sống là vấn đề quan trọng và cấp bách nhất mà hết thảy chúng ta phải đồng lòng hành động.
Vì hành động chung để cứu sự sống bền vững nhằm cứu sự sống đối mặt với nguy cơ do thiếu máu và nâng cao nhận thức về giá trị của sự sống và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn, tôi xin cam kết như sau.

  1. Một, tôi hứa sẽ trở thành người dân có trách nhiệm coi trọng sự sống và thực tiễn chia sẻ sự sống thông qua hiến máu.
  2. Một, tôi hứa sẽ tham gia Vận động hiến máu Một Hai khắp thế giới (Hiến máu toàn phần hoặc hiến thành phần máu) mỗi năm trên 1 lần để góp phần thực hiện Hiến máu Tình nguyện Không thù lao và làm giảm thiếu máu.
  3. Một, tôi hứa sẽ cho những người xung quanh biết về tầm quan trọng và tính cần thiết của hiến máu, và sẽ hiệp lực để thiết lập mạng lưới cứu sự sống ở xã hội địa phương và khắp thế giới.

Như vậy, tôi cam kết sẽ đồng tham vào Vận động hiến máu Một Hai khắp thế giới của Quỹ WeLoveU Quốc tế.

* Vận động ký tên Saving Lives hiện tại đang được thực hiện tại 51 quốc gia (Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Ý, Nhật Bản, New Zealand, Úc, Nepal, Peru, Brazil, Lào, Malaysia, Việt Nam, Tây Ban Nha, Argentina v.v…).

Hiện tại 14668 người đã ký tên.

Read more 더보기 Leer más Xem thêm