Xác lập vị trí cơ quan toàn cầu bao bọc trái đất và nhân loại

Quỹ WeLoveU Quốc tế đã được tuyển chọn là Tổ chức phi chính phủ hiệp lực(NGO) từ Vụ LHQ về Thông tin Công cộng (UN DGC, United Nations Department of Global Communications). Ủy ban Tổ chức phi chính phủ trực thuộc Vụ LHQ về Thông tin Công cộng đã quyết định nội dung thế này dựa trên thành tích của Quỹ WeLoveU trong hội nghị thẩm tra NGO.

Vụ LHQ về Thông tin Công cộng là một tổ chức được thiết lập vào năm 1946 để quảng bá mục tiêu và nhiều loại dự án mà LHQ hướng theo. Mỗi năm 2 lần, họ tuyển chọn hiệp lực NGO giữa NGO đã hoạt động ít nhất hơn 2 năm, rồi triệu tập ủy ban thẩm tra, xem xét kỹ kinh nghiệm hiệp lực với cơ quan LHQ cũng như sự đánh giá ở trong và ngoài nước, rồi quyết định cung cấp vị trí hiệp lực. Bây giờ, gần 1.450 NGO được thẩm tra nghiêm túc và hợp tác với Vụ LHQ về Thông tin Công cộng. Vụ LHQ về Thông tin Công cộng giúp đỡ NGO có thể thực hiện hoạt động ủng hộ mục tiêu của Liên Hiệp Quốc một cách suôn sẻ.

NGO hiệp lực Vụ LHQ về Thông tin Công cộng có thể tham gia vào chương trình mà Liên Hiệp Quốc tổ chức, và có thể hiệp lực với trung tâm Liên Hiệp Quốc ở mọi nơi trên khắp thế giới. Đoàn thể được tuyển chọn mỗi năm nhận thẻ ra vào Trụ sở LHQ ở New York, Mỹ và có thể tham gia vào tất cả mọi hội nghị mà Liên Hiệp Quốc tổ chức và được nhận tư cách có thể tiếp cận nhiều loại tài liệu, hoạt động và sự kiện của LHQ.

Quỹ WeLoveU đã triển khai hoạt động phúc lợi đa dang vượt qua biên giới và văn hóa. Quỹ giúp đỡ gia đình làng địa cầu đang bị khó khăn do biến đổi khí hậu, tai nạn, sự nghèo đói và bệnh tật bằng tấm lòng của mẹ. Vào năm ngoái, “Vận động Clean WORLD khắp thế giới” đã vượt qua lần thứ 1600 và “Vận động Hiến máu Một Hai” được đạt tới lần thứ 157 là chiến dịch đại diện của Quỹ WeLoveU – đoàn thể nỗ lực để bảo tồn môi trường và cứu sự sống.

Và 50 chi nhánh khắp thế giới tổ chức hoạt động cứu hộ khẩn cấp theo phong cách của bản địa nên được hoan nghênh từ chính phủ các nước, đoàn thể tự trị địa phương và cơ quan quốc tế. Điều này được kết nối với ký kết đối tác quốc tế. Thành tích thế này phù hợp với giá trị mà LHQ theo đuổi và Quỹ được đánh giá cao rằng những hoạt động thực tế của Quỹ thêm sức cho “Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs, Sustainable Development Goals)” mà LHQ lựa chọn: chấm dứt sự nghèo và đói kém, tăng cường phúc lợi, bảo đảm giáo dục, đảm bảo nguồn nước sạch & điều kiện vệ sinh, bảo tồn môi trường, hoạt tính hóa quan hệ đối tác toàn cầu v.v…

Được chỉ định là NGO hiệp lực DGC Liên Hiệp Quốc, Quỹ WeLoveU có thể thực hiện hoạt động phúc lợi tích cực hơn để giúp gia đình làng địa cầu trong khi nắm tay với Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa, Quỹ tiếp tục sẽ đóng vai trò giúp đỡ để giải quyết vấn đề toàn cầu mà nhân loại đối mặt, và nâng cao sự nhận thức của nhiều người.