Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 20

Giũ đi nỗi buồn, chứa đầy hy vọng trong 20 năm; Bí quyết duy trì là “tình yêu của mẹ”

Read More

Chia sẻ kim chi tình yêu của mẹ lần thứ 16

Chia sẻ tình yêu mẹ thông qua kim chi đầy dinh dưỡng và nhiệt tình

Read More

심장병 어린이 및 장애아동을 돕기 위한 국제WeLoveU 제22회 페루 새생명 사랑 가족걷기대회 행사 모습

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 22 ở Peru

Bước chân tình yêu được nối tiếp ở phía bên kia trái đất... giúp trẻ em mắc bệnh tim, trẻ em khuyết tật

Read More

국제WeLoveU 미국 유타 지부 회원들이 6월 23일, 유타주 솔트레이크시티 헌혈센터에서 제159회 전 세계 헌혈하나둘운동을 펼쳤다.

“Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới” tại Salt Lake City, Mỹ

Hiến máu là tình yêu của 36,5°C cứu sự sống

Read More

2019년 5월 26일, 국제위러브유 필리핀 지부는 전 세계 릴레이 걷기대회 첫 주자로 나서 세이브더월드 비전선포식을 가졌다.

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 21 ở Philippines

Đại hội đi bộ chuyển tiếp đầu tiên tạo dựng trái đất & tương lai xanh đẹp

Read More

국제WeLoveU 관계자들과 각국 대사의 지지 서명이 적힌 대형 애드벌룬과 함께 기념촬영이 진행된 2부 세이브더월드 비전 선포식 풍경

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 20

Tuyên bố triển vọng “Save the World”, chuyển bước của tình yêu cứu trái đất được bắt đầu từ bây giờ và tại nơi này

Read More

3월 17일 국제위러브유운동본부 미국 동부지역 회원 30여 명이 일찍부터 노스캐롤라이나주 샬럿의 맥알파인 크리크 공원에 모여 식품 포장지, 플라스틱병, 전신주 등 갖가지 폐기물을 모아 가득 채운 쓰레기 봉투 30개.

Vận động Clean WORLD ở Charlotte, Mỹ (Công viên McAlpine Creek)

Làm đẹp môi trường sạch sẽ và khỏe mạnh, là điều kiện cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc

Read More

Chia sẻ kim chi tình yêu của mẹ 2018

Kim chi muối bằng tình yêu và hy vọng được truyền đạt cho 900 gia đình

Read More