Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu để thực hiện SDGs LHQ

Vào năm mới 2019, tại ngõ mùa xuân, Quỹ WeLoveU Quốc tế đã mở sự kiện thảo luận về hiệp lực quốc tế để giúp đỡ hàng xóm trong các nước trên thế giới.

Vào 5 giờ chiều ngày 18 tháng 2, “Tọa đàm của Quỹ WeLoveU Quốc tế 2019” đã được tổ chức lần thứ ba tại tầng 5 “Grand InterContinental Seoul Parnas” ở Gangnam, Seoul, là hội nghị quốc tế mà các nhà ngoại giao tại Hàn Quốc tham gia. Chủ tịch Quỹ WeLoveU Quốc tế Zahng Gil Jah và các phó giám đốc, cùng với phái viên ngoại giao đến từ 16 nước như đại sứ ở Hàn Quốc v.v… tham gia vào lễ hội này.

Chủ tịch Zahng Gil Jah đã bày tỏ lòng cảm ơn tới những người tham gia, rồi sau đó yêu cầu lời khuyên cho phúc lợi nhân loại. Chủ tịch nói rằng “Nhân dịp sự kiện này, mong trao tặng hy vọng, dũng khí và trợ giúp cho hàng xóm làng địa cầu như dân tị nạn môi trường, dân tị nạn chiến tranh, dân tị nạn phúc lợi, là những người gặp khó khăn.” và khán giả vỗ tay lớn. Sau đó, Chủ tịch Zahng Gil Jah đã trao tặng bia cảm tạ cho các đại sứ các nước đã gắng sức trong việc giúp đỡ hàng xóm trong thời gian qua.

Tọa đàm được tiến hành với thứ tự báo cáo thực hiện hoạt động Mục tiêu Phát triển Bền vững LHQ của Quỹ WeLoveU năm 2018, Xây dựng quan hệ đối tác để thực hiện SDGs LHQ, và ký tên ủng hộ kế hoạch hoạt động Quỹ WeLoveU năm 2019. Vào năm 2018, rất nhiều hoạt động phúc lợi như xóa bỏ nạn đói và nghèo nàn, việc giúp đỡ hàng xóm của Quỹ WeLoveU liên thông với SDGs Liên Hiệp Quốc, bảo tồn môi trường, hỗ trợ giáo dục v.v… được báo cáo thông qua video. Đặc biệt, các nhà ngoại giao tại Hàn Quốc đã ngợi khen hình ảnh của các hội viên coi việc khó khăn của hàng xóm như việc của mình và cứu hộ bằng tấm lòng của mẹ trong nhiều loại thiên tai đã xảy ra vào năm ngoái như lũ lụt Nhật Bản, Đập thủy điện bị vỡ ở Lào, và ủng hộ hoạt động của Quỹ WeLoveU, hy vọng giúp đỡ hàng xóm làng địa cầu cùng Quỹ WeLoveU với tư cách là người đồng hành tốt đẹp.