“Chúng ta hãy cùng nhau làm nên thế gian tốt đẹp hơn!”

Chủ nhật ngày 22/07/2018, khoảng 30 tình nguyện viên Quỹ WeLoveU Quốc tế nhóm lại tại Công viên Comfort Tyler nằm ở Syracuse, NY, Mỹ để tổ chức vận động làm sạch môi trường. Bối cảnh hoạt động phụng sự tình nguyên của ngày này nằm ở Chương trình Adopt-a-Block mà Thị trưởng New York Ben Walsh đã đưa vào. Chương trình Adopt-a-Block là chính sách được đưa vào để gieo ý thức sở hữu và tinh thần trách nhiệm cho người dân New York. Thông qua hoạt động làm sạch công viên, Quỹ WeLoveU Quốc tế ủng hộ sáng kiến của thành phố New York, và có thể tổ chức Vận động Clean WORLD của Quỹ WeLoveU Quốc tế.

Lúc 10 giờ sáng ngày này, khoảng 30 tình nguyện viên Quỹ WeLoveU Quốc tế nhóm lại tại Công viên Comfort Tyler và bắt đầu hoạt động làm sạch. Trước hoạt động phụng sự tình nguyện thì họ thăm viếng từng nhà và mời họ tham gia hoạt động phụng sự cùng nhau. Sau đó, họ tập trung tại công viên cùng hàng xóm xung quanh và bắt đầu hoạt động làm sạch công viên một cách chính thức. Họ cùng mọi người tham gia vận động làm sạch đều kêu khẩu hiệu rằng “Chúng ta hãy cùng nhau làm nên thế gian tốt đẹp hơn!” Cho dù là ít người nhưng mọi người đều hợp sức và làm nên được nhiều công việc. Những người có nghề nghiệp đa dạng như nhân viên, sinh viên, quân đội v.v… đều tham gia hoạt động phụng sự tình nguyện của ngày này, trong số đó một số người đến từ Watertown và Rochester, ngoài họ ra, hầu như mọi tình nguyện viên là người dân Syracuse.

Để tiến hành hoạt động làm sạch công viên hiệu suất, họ phân chia công tác thành 3 phần. Thứ nhất là nhặt rác bị rải rác ở công viên, thứ hai là loại bỏ cỏ dại, và thứ ba là đặt mùn cho thực vật. Các tình nguyện viên thu gom các loại rác thải ở khắp mọi nơi tại công viên. Kết thúc công tác thu gom rác thải, họ bắt đầu công tác loại bỏ cỏ dại ở sân chơi. Cuối cùng, họ đặt mùn và cỏ khô trên nơi bị tổn hại do đã loại bỏ cỏ dại để trang trí sân chơi cho đẹp. Phòng Phụ trách Chương trình Giải trí & Thanh thiếu niên & Công viên của thành phố Syracuse đã cung cấp mùn được sử dụng vào ngày này.

Trong một tiếng rưỡi, các tình nguyện viên đã thu gom 24 bao rác và cỏ dại; ngày này, sau hoạt động phụng sự thì người dân Syracuse có thể dành thời gian vui vẻ tại công viên sạch sẽ. Các tình nguyện viên hẹn nhóm lại tại Công viên Comfort Tyler vào ngày hôm sau để làm sạch công viên. Nỗ lực thể này của các tình nguyện viên là yếu tố làm cho Vận động Clean WORLD của Quỹ WeLoveU Quốc tế có khả năng. Vận động Clean WORLD của Quỹ WeLoveU Quốc tế là vận động môi trường để cung cấp môi trường an toàn và khỏe mạnh cho những người thế giới.