intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Ngôn luận

  • News Media
  • Title
  • Date
  • Link

WeLoveU tổ chức Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 25

Journal Online

19/06/2023

Xem

Một bước chân của 7.000 người yêu mến ngôi làng toàn cầu

Monthly JoongAng

24/04/2023

Xem

7.000 người chung bước vì tình yêu với ngôi làng toàn cầu

Shin Dong-A

24/04/2023

Xem

Tổ chức WeLoveU Quốc tế tiến hành Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới

Maeil Economy TV

24/04/2023

Xem

Bước chân tình yêu kết nối 7 tỷ nhân loại: Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới

Women Dong-A

01/05/2018

Xem

Đi bộ 12 vòng trái đất cùng với hàng xóm

Newsweek

30/04/2018

Xem

“Cuộc sống giúp đỡ và chia sẻ lẫn nhau”: Quỹ WeLoveU Quốc tế tổ chức Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới

Maeil Business

17/04/2018

Bộ Y tế hỗ trợ, Quỹ WeLoveU Quốc tế tổ chức Đại hội đi bộ gia đình lần thứ 19

JoongAng Ilbo

16/04/2018

Xem

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới “Giúp đỡ hàng xóm khó khăn”

Hankook Ilbo

15/04/2018

Xem