Vào ngày 18 tháng 1, tại Trường trung học phổ thông Jean Hilaire Aubame Eyeghe nằm ở Libreville, Gabon, Vận động Clean WORLD đã được tổ chức.

Các học sinh của trường này cũng vui vẻ tham gia hoạt động ngày này cùng Quỹ WeLoveU Quốc tế – đoàn thể đã nỗ lực để làm sạch môi trường, cải thiện hoàn cảnh giáo dục của Gabon.

Hình ảnh khoảng 100 người đeo găng tay, cầm kẹp gắp và túi rác rồi làm sạch trong và ngoài trường học là phong cảnh mới mẻ làm khơi dậy ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường.

Từ đầu đến cuối, các học sinh tham gia hoạt động làm sạch một cách thú vị. Một học sinh chụp hình bằng điện thoại di động để kỷ niệm hình ảnh làm sạch của các bạn bè.

Quỹ WeLoveU hiến tặng 200 quyển sách tham khảo và từ điển cho trường học này để các học sinh là ước mơ của tương lai không đánh mất ước mơ và hy vọng, nhưng cố gắng học tập ngay cả trong điều kiện khó khăn. Quỹ còn hiến tặng 200 bộ bàn ghế cho Trường trung học cơ sở Jean Hilaire Aubame Eyeghe ở gần và cổ vũ ước mơ và hy vọng của các học sinh.