Tình trạng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm “nghiêm trọng”... Quỹ trao tặng 20.000 khẩu trang cho địa phương bị thiệt hại lớn nhất

Dịch bệnh virus corona mới (Covid-19) bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái và đang lan rộng trên khắp thế giới. Ngày 23 tháng 2, chính phủ Đại Hàn Dân Quốc nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất là “nghiêm trọng”. Đặc biệt, khoảng 84% ca nhiễm Hàn Quốc cư trú ở địa phương Daegu và Gyeongbuk, khiến người dân lo sợ nhiều.

Vào ngày 28 tháng 2, Quỹ WeLoveU Quốc tế mà Chủ tịch Zahng Gil Jah thành lập, đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế (KF 94) để dự phòng nhiễm dành cho những người dân Daegu gặp phải hiện tượng khan hiếm khẩu trang do Covid-19.

Quỹ WeLoveU Quốc tế xung phong đối ứng Covid-19 để đề phòng truyền nhiễm. Ngày 28 tháng 2, Quỹ WeLoveU trao tặng 20.000 khẩu trang y tế (KF 94) cho Daegu, là địa phương bị hỗn loạn do tình trạng khan hiếm khẩu trang, và phổ cập cho người dân thông qua Quỹ WeLoveU Chi bộ Daegu. Vào thời kỳ phải chú ý phòng dịch về mặt vật lý và phòng dịch về mặt tâm lý, nhiệt tình của các hội viên thêm sức mạnh cho những người đau đớn do bệnh tật.