intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

29/05/2017

Tuyên dương

Xin trao tặng
Chủ tịch Zahng Gil Jah
Quỹ WeLoveU Quốc tế.

Giải thưởng này chứng minh rằng Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế ban sự chăm sóc của mẹ và sự trông mong của sự sống cho tất cả mọi người trên khắp thế giới bằng tình yêu thương của mẹ.

Các hội viên Quỹ WeLoveU tổ chức vận động làm sạch môi trường vì phúc lợi của hàng xóm, và để cứu sống môi trường.

Nhờ nỗ lực này, thái độ của người dân được thay đổi nhiều.

Thay mặt địa phương này, tôi xin cảm tạ Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế và các hội viên Quỹ WeLoveU đã nỗ lực vĩ đại.

Mong các vị gặp vận may để đạt mục tiêu và sự cải tiến xã hội.

Với tư cách là Nghị sĩ lập pháp tiểu bang Kerala, tôi trao tặng giải thưởng này cho Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế.

HIBI EDEN

Nghị sĩ lập pháp tiểu bang Kerala
Ernakulam

Lang Ấn ĐộDate2017-05-29NameHIBI EDEN. Nghị sĩ lập pháp tiểu bang Kerala