intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Số 725

Giấy chứng nhận Huy chương

Tổ chức WeLoveU Quốc tế

Nhằm biết ơn sự đóng góp to lớn của quý vị cho phúc lợi con người
cùng với lòng nhân đạo và sự hiến thân chân thành,
theo nguyên tắc hoạt động số 14 của Hội Chữ thập đỏ Đại Hàn,
chúng tôi xin trao tặng Giải thưởng Danh dự đặc biệt.

27/10/2022

Hội Chữ thập đỏ Đại HànChủ tịch Hee-young Shin

Giấy chứng nhận này trong mục Giải thưởng Huy chương Chữ Thập đỏ.

Tổng Thư ký, Sang-cheon Lee

Lang Hàn QuốcDate27/10/2022NameHee-young Shin /Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Đại Hàn