intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Bộ Y tế Mông Cổ

XIN CẢM ƠN

BÀ CHỦ TỊCH ZAHNG GIL JAHTỔ CHỨC “WE LOVE YOU” QUỐC TẾ


Thay mặt cho
Chính phủ Mông Cổ và Bộ Y tế,
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ chức
vì đã quyên tặng các thiết bị trị giá 6.050.000 MNT
để giúp người dân của chúng tôi được bảo vệ, phòng ngừa
và chuẩn bị cho việc chống lại sự lây nhiễm của Covid-19
đang lan rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Xin chúc mọi việc làm thiện lành của các quý vị
sẽ phát triển hơn nữa.

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

ENKHBOLD SEREEN

Ngày 4 tháng 3 năm 2021

Lang MongoliaDate2021-03-04NameENKHBOLD SEREEN / Bộ trưởng Bộ Y tế