intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tiểu bang Santa FeBan giám đốcBệnh viện José María Cullen

Cục y tế và ban giám đốcBệnh viện José María Cullen

xin trao Bản cảm tạ nàycho Tổ chức “WeLoveU”.

Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn và quý báu của quý tổ chức vào công cuộc làm đẹp cho ngoại thất tòa nhà bệnh viện của chúng tôi.

Santa Fe, tháng 12 năm 2019

Paola Diburzi
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Diego Alegre
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Varelz Walter
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Ernesto G. Blumenfold
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Juan Pablo Poletti
Bệnh viện José María Cullen
Giám đốc bệnh viện
Paola Diburzi
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Diego Alegre
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Varelz Walter
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Ernesto G. Blumenfold
Bệnh viện José María Cullen
Thành viên Ban giám đốc
Juan Pablo Poletti
Bệnh viện José María Cullen
Giám đốc bệnh viện

Lang ArgentinaDate2019-12NameJuan Pablo Poletti / Giám đốc Bệnh viện José María Cullen