intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vương quốc Campuchia
Quốc gia – Tôn giáo – Vua

Bản cảm tạ

Xin bày tỏ lòng cảm ơn Quỹ WeLoveU Quốc tế đã chi viện đồ dùng học tập cho các học sinh Trường tiểu học Laoka.
Giáo viên và các học sinh đều cảm tạ Quỹ WeLoveU Quốc tế, và cầu chúc Quỹ WeLoveU Quốc tế được thịnh vượng và nhận phước lành.

Laoka, 29/11/2018

Hiệu trưởng trường tiểu học
Jieo Xopieo

Date2018-11-29NameTrường tiểu học Laoka, Jieo Xopieo