Hợp tác với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nâng cao sự thuận tiện cho người có công

Việt Nam, nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong quá trình giành độc lập, có 8 Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Bộ Lao động). Có tổng cộng 370 người nhập viện tại đây, và 5.000 bệnh nhân điều trị ngoại trú mỗi năm. Tuy nhiên, do không đủ hỗ trợ tài chính quốc gia cho các Trung tâm điều dưỡng, nên các cơ sở cũ kỹ không được quản lý thích hợp.

Tổ chức WeLoveU liên tục tiến hành các hoạt động phúc lợi tại Việt Nam trong khoảng 20 năm bắt đầu từ việc hỗ trợ xây dựng Trung tâm Phục hồi Chức năng cho Trẻ em Khuyết tật, đã quyết định giúp đỡ Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công theo yêu cầu của Bộ Lao động. Vào ngày 7 tháng 7, chúng tôi đã thảo luận về phương hướng hỗ trợ cụ thể thông qua cuộc họp với Bộ Lao động và hứa chi viện vật phẩm trị giá 7.000 đô la tại lễ ký MOU với Bộ Lao động vào ngày 21 tháng 10.

Sự chi viện đã được tiến hành ngay lập tức. Trong hai ngày 22 và 23, Tổ chức WeLoveU chi nhánh Hà Nội đã mua 12 cây lọc nước nóng lạnh và 4 tủ cơm công nghiệp gửi đến các Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công cấp quốc gia ở các nơi. Một cây lọc nước nóng lạnh và một tủ cơm công nghiệp đã được chuyển đến các Trung tâm điều dưỡng Long Đất, Miền Trung, Sầm Sơn và Phú Thọ, và hai cây lọc nước nóng lạnh đã được chuyển đến các Trung tâm điều dưỡng Duy Tiên, Kim Bảng, Lạng Giang và Thuận Thành.

Sau khi kết thúc giao hàng, các hội viên đã đến từng Trung tâm điều dưỡng từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 11 để dự lễ trao tặng. Các hội viên nghe các cán bộ Trung tâm nói về những khó khăn trong điều hành, cũng nắm bắt xem có cần sự trợ giúp nào thêm trong tương lai không. Trong khi tuân thủ các quy định về kiểm dịch, các hội viên không quên thăm hỏi động viên những người có công. Những người có công bày tỏ sự xúc động, cho biết rằng “Từ trước đến nay đã có nhiều tổ chức đến thăm trung tâm nhưng chưa có tổ chức nào an ủi, động viên và ghi nhớ những đóng góp của chúng tôi như Tổ chức WeLoveU.” Các hội viên mong muốn những người đã cống hiến cho đất nước sẽ sống phần đời còn lại của họ thoải mái và hạnh phúc.

Chi viện vật phẩm cho Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công lần này là hoạt động đầu tiên diễn ra sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổ chức WeLoveU và Bộ Lao động. Tổ chức WeLoveU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Lao động để thực hiện nhiều hoạt động phúc lợi khác nhau, bao gồm chi viện sinh hoạt cho “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và hỗ trợ nhóm người thiệt thòi phúc lợi.