Liên hệ

Cách để trở thành “người chia sẻ tình yêu” của Quỹ WeLoveU Quốc tế,
chỉ cần có sự quan tâm và tình yêu thương ấm áp của quý vị là đủ.

Người mẹ làm ấm đôi tay bị đông cứng lạnh giá của các con cái trong ngày mùa đông bằng cách đặt vào lòng mình.
Sự quan tâm của các quý vị trở nên hy vọng êm ái và ấm áp như thể lòng mẹ đối với ai đó.