intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Bộ Giáo dục Công Cộng

Urbana Matutina Trường tiểuhọc Independencia Tiểu bangOaxaca

Bộ Giáo dục Công CộngCơ quan giáo dục bang Oaxaca

Giáo dục Tiểu học Phổ thông 021 Mã số giám sát: 20DSN0021Mã số Trường tiểu học "Independencia" ở Urbana Matutina: 20DPR3142C

Xin cảm ơn

Zahng Gil-Jah

Chủ tịch Tổ chức WeLoveU Quốc tế

Xin cảm ơn vì Quý vị đã tiến hành hoạt động làm sạch thiết bị vệ sinh tại cơ quan giáo dục trên.

Tháng 9 năm 2019

Lang MexicoDate2019-09-30NameBộ Giáo dục Công cộng